Aktieinformation


 

Ägarförhållande per den 31 Maj 2021

 

Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster
Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster

Hexiron AB 533 200 17,5%
Hexiron AB 533 200 17,5%
Fosielund Holding AB* 460 000 15,1%
Fosielunde Holding AB* 460 000 15,1%
Tibia Konsult AB 440 800 14,5%
Tibia Konsult AB 440 800 14,5%
Ålasaxen Aktiebolag 267 200 8,8%
Ålasaxen Aktiebolag 267 200 8,8%
Poqvint AB 229 200 7,5%
Poqvint AB 229 200 7,5%
Goldcup 227789 AB (Under namnändring till Flat Mountain AB)** 180 000 5,9%
Goldcup 227789 AB (Under namnändring till Flat Mountain AB)** 180 000 5,9%
Jörgen Gustafsson 152 800 5,0%
Jörgen Gustafsson 152 800 5,0%

Totalt aktieägare med innehav överstigande fem procent 2 263 200 74,5%
Aktieägare Antal aktier Andel aktier och röster

 

Övriga aktieägare (16 stycken) 776 00 25,5%
Övriga aktieägare (16 stycken) 776 00 25,5%

Totalt 3 039 200 100%
Totalt 3 039 200 100%

 

 

* Kontrolleras av styrelseledamot Joel Eklund

* Kontrolleras av verkställande direktör Jacob Westerberg

 

Källa: Uppgifter från Euroclear samt för Bolaget därefter kända förändringar

 

Finansinspektionens insynsregister finns här